Foto

Server Helt Plötsligt Slutat Fungera


2 svar till detta ämne
 • Vänligen logga in för att kunna svara

#1 JJespeRR

JJespeRR

  #8 Forumit

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 196 inlägg

Postad 05 september 2011 - 14:22:55

2011-09-05 15:16:26 [INFO] Starting minecraft server version Beta 1.7.3
2011-09-05 15:16:26 [INFO] Loading properties
2011-09-05 15:16:26 [INFO] Starting Minecraft server on 192.168.1.5:25565
2011-09-05 15:16:27 [INFO] This server is running Craftbukkit version git-Bukkit-0.0.0-980-g4ed23b1-b1060jnks (MC: 1.7.3)
2011-09-05 15:16:29 [SEVERE] Could not load 'plugins\CommandBook.jar' in folder 'plugins':
unacceptable character #FFFD special characters are not allowed
in "<reader>", position 503
at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.checkPrintable(StreamReader.java:68)
at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.update(StreamReader.java:159)
at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.peek(StreamReader.java:117)
at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.peek(StreamReader.java:106)
at org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerImpl.scanToNextToken(ScannerImpl.java:964)
at org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerImpl.fetchMoreTokens(ScannerImpl.java:237)
at org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerImpl.checkToken(ScannerImpl.java:183)
at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl$ParseImplicitDocumentStart.produce(ParserImpl.java:200)
at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.peekEvent(ParserImpl.java:163)
at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.checkEvent(ParserImpl.java:148)
at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.getSingleNode(Composer.java:104)
at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData(BaseConstructor.java:124)
at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:264)
at org.bukkit.util.config.Configuration.load(Configuration.java:82)
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.initialize(JavaPlugin.java:157)
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:175)
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:213)
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:136)
at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:143)
at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.<init>(CraftServer.java:110)
at net.minecraft.server.ServerConfigurationManager.<init>(ServerConfigurationManager.java:51)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:133)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:32 [INFO] Starting Minequery server on 192.168.1.5:25566
2011-09-05 15:16:33 [SEVERE] Could not load 'plugins\PingCraft.jar' in folder 'plugins':
java.lang.NoSuchMethodException: com.bukkit.blackshade.PingCraft.PingCraft.<init>()
at java.lang.Class.getConstructor0(Unknown Source)
at java.lang.Class.getConstructor(Unknown Source)
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:171)
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:213)
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:136)
at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:143)
at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.<init>(CraftServer.java:110)
at net.minecraft.server.ServerConfigurationManager.<init>(ServerConfigurationManager.java:51)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:133)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:36 [INFO] MLog clients using java 1.4+ standard logging.
2011-09-05 15:16:36 [INFO] [MCStats] Loading MCStats
2011-09-05 15:16:36 [INFO] [MCStats] Restoring player statistics.
2011-09-05 15:16:37 [INFO] Preparing level "Spawn"
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] java.util.zip.ZipException: Not in GZIP format
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.readHeader(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.CompressedStreamTools.a(SourceFile:8)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldLoader.b(SourceFile:54)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldLoaderServer.isConvertable(SourceFile:84)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:166)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:149)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] java.util.zip.ZipException: Not in GZIP format
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.readHeader(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.CompressedStreamTools.a(SourceFile:8)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldLoader.b(SourceFile:65)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldLoaderServer.isConvertable(SourceFile:84)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:166)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:149)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
2011-09-05 15:16:37 [SEVERE] at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] java.util.zip.ZipException: Not in GZIP format
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.readHeader(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.CompressedStreamTools.a(SourceFile:8)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.PlayerNBTManager.c(PlayerNBTManager.java:93)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.<init>(World.java:126)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldServer.<init>(WorldServer.java:27)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:181)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:149)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] java.util.zip.ZipException: Not in GZIP format
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.readHeader(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.CompressedStreamTools.a(SourceFile:8)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.PlayerNBTManager.c(PlayerNBTManager.java:104)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.<init>(World.java:126)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldServer.<init>(WorldServer.java:27)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:181)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:149)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
2011-09-05 15:16:38 [SEVERE] at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] java.lang.NullPointerException
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldServer.c(WorldServer.java:106)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.a(World.java:2078)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.Chunk.addEntities(Chunk.java:470)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:79)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.ChunkProviderServer.getOrCreateChunk(ChunkProviderServer.java:118)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.getChunkAt(World.java:280)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.getTypeId(World.java:227)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.isEmpty(World.java:231)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.a(World.java:198)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldProvider.canSpawn(SourceFile:51)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.canSpawn(World.java:98)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.c(World.java:186)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.World.<init>(World.java:148)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.WorldServer.<init>(WorldServer.java:27)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:181)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:149)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
2011-09-05 15:16:40 [SEVERE] Unexpected exception
java.lang.NullPointerException
at net.minecraft.server.WorldServer.c(WorldServer.java:106)
at net.minecraft.server.World.a(World.java:2078)
at net.minecraft.server.Chunk.addEntities(Chunk.java:470)
at net.minecraft.server.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:79)
at net.minecraft.server.ChunkProviderServer.getOrCreateChunk(ChunkProviderServer.java:118)
at net.minecraft.server.World.getChunkAt(World.java:280)
at net.minecraft.server.World.getTypeId(World.java:227)
at net.minecraft.server.World.isEmpty(World.java:231)
at net.minecraft.server.World.a(World.java:198)
at net.minecraft.server.WorldProvider.canSpawn(SourceFile:51)
at net.minecraft.server.World.canSpawn(World.java:98)
at net.minecraft.server.World.c(World.java:186)
at net.minecraft.server.World.<init>(World.java:148)
at net.minecraft.server.WorldServer.<init>(WorldServer.java:27)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:181)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:149)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:337)
at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)

Amd Duron 1.2 Ghz | 512 Mb | Ati Radeon x165007/08-2006

#2 MentalogisT

MentalogisT

  #10 Forumkändis

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5 720 inlägg

Postad 05 september 2011 - 15:01:38

Det är Commandbook.jar som buggar. Prova ominstallera pluginet eller ta bort det helt.
§4

#3 JJespeRR

JJespeRR

  #8 Forumit

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 196 inlägg

Postad 05 september 2011 - 19:30:08

Det är Commandbook.jar som buggar. Prova ominstallera pluginet eller ta bort det helt.

Okej tack, ska pröva smile.gif

Edit: Samma sak nuå

Redigerat av JJespeRR, 05 september 2011 - 19:34:29.

Amd Duron 1.2 Ghz | 512 Mb | Ati Radeon x165007/08-2006


Logga in för att kunna skriva inlägg