Grand Theft Auto: San Andreas (GTA)

Olika koder och tips

Till:
Xbox 360 $250,000 + Full Hälsa och Armor - RT, RB, LT , A, Vänster , Ned, Höger, Upp, Vänster, Ned, Höger, Upp

Öka wanted level - B, Höger, B, Höger, Vänster, X, A Ned

Aggresiva förare - Höger, RB, Upp, Upp, RB, B, X, RB, LT, Höger, Ned, LT

Aggresiv trafik - RB, B, RT, LB, Vänster RT, LT, RB, LB

Alla bilar har nitro - Vänster, Y, RT, LT, Upp, X, Y, Ned, B, LB, LT, LT

Alla bilar är tanks - LT, LB, LB, Upp, Ned, Ned, Upp, RT, RB, RB

Alla bilar är osynliga - Y, LT, Y, RB, X, LT, LT

Alltid midnatt - X, LT, RT, Höger, A, Upp, LT, Vänster, Vänster

"Andrenaline Mode" - A, A, X, RT, LT, A, Ned, Vänster, A

Tjejerna kommer till dig (Pimp Mode) - X, Höger, X, X, LB, A, Y, A, Y

Bilar flyger - X, Ned, LB, Upp, LT, B, Upp, A, Vänster

Bilar kan åka på vatten - Höger, RB, B, RT, LB, X, RT, RB


Kaos - LB, Höger, LT, Y, Höger, Höger, RT, LT,
Höger, LT, LT, LT

Förstör alla bilar - RB, LB, RT, LT, LB, RB, X, Y, B, Y, LB, LT

Snabbare bilar - Höger, RT, Upp, LB, LB, Vänster, RT, LT, RT, RT

Tiden går snabbare - B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y

Flygande båtar - RB, B, Upp, LT, Höger, RT, Höger, Upp, X, Y

Jetpack - Vänster, Höger, LT, LB, RT, RB, Upp, Ned, Vänster, Höger

"Hitman Rank" (All Weapons) - Ned, X, A, Vänster, RT, RB, Vänster, Ned, Ned, LT, LT, LT

Oändlig ammo - LT, RT, X, RT, Vänster, RB, RT, Vänster, X, Ned, LT, LT

"Killer Clown Mode" - Y, Y, LT, X, X, B, X, Ned, B

Lås wanted level - B, Höger, B, Höger, Vänster, X, Y, Upp

Max Fett - Y, Upp ,Upp, Vänster, Höger, X, B, Ned

Max Muskler - Y, Upp, Upp, Vänster, Höger, X, B, Vänster

Max Respekt - LT, RT, Y, Ned, RB, A, LT, Upp, LB, LB, LT, LT

Max Sex Appeal - B, Y, Y, Upp, B, RT, LB, Upp, Y, LT, LT, LT

Morgon - RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, X

Aldrig hungrig - X, LB, RT, Y, Upp, X, LB, Upp, A

Natt - RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, Y

Fallskärm - Vänster, Höger, LT, LB, RT, RB, RB, Upp, Ned, Höger, LT

Spawna Bloodring Banger - Ned, RT, B, LB, LB, A, RT, LT, Vänster, Vänster

Spawna Caddy - B, LT, Upp, RT, LB, A, RT, LT, B, A

Spawna Dozer RB - LT, LT, Höger, Höger, Upp, Upp, A, LT, Vänster

Spawna Hotring Racer #1 - RT, B, RB, Höger, LT, LB, A, A, X, RT

Spawna Hotring Racer #2 - RB, LT, B, Höger, LT, RT, Höger, Upp, B, RB

Spawna Hunter - B, A, LT, B, B, LT, B, RT, RB, LB, LT, LT

Spawna Hydra - Y, Y, X, B, A, LT, LT, Ned, Upp

Spawna Monster - Höger, Upp, RT, RT, RT, Ned, Y, Y, A, B, LT, LT

Spawna Quadbike - Vänster, Vänster, Ned, Ned, Upp, Upp, X, B, Y, RT, RB

Spawna Rancher - Upp, Höger, Höger, LT, Höger, Upp, X, LB

Spawna Rhino - B, B, LT, B, B, B, LT, LB, RT, Y, B, Y

Spawna Stretch RB - Upp, LB, Vänster, Vänster, RT, LT, B, Höger

Spawna Stunt Plane - B, Upp, LT, LB, Ned, RT, LT, LT, Vänster, Vänster, A, Y

Spawna Tanker - RT, Upp, Vänster, Höger, RB, Upp, Höger, X, Höger, LB, LT, LT

Spawna Vortex - Y, Y, X, B, A, LT, LB, Ned, Ned

Vapen Set 1 - RT, RB, LT, RB, Vänster, Ned, Höger, Upp, Vänster, Ned, Höger, Upp

Vapen Set 2 - RT, RB, LT, RB, Vänster, Ned, Höger, Upp, Vänster, Ned, Ned, Vänster

Vapen Set 3 - RT, RB, LT, RB, Vänster, Ned, Höger, Upp, Vänster , Ned, Ned, Ned

$250,000 + Full Hälsa och Armor - RT, RB, LT , A, Vänster , Ned, Höger, Upp, Vänster, Ned, Höger, Upp

Öka wanted level - B, Höger, B, Höger, Vänster, X, A Ned

Aggresiva förare - Höger, RB, Upp, Upp, RB, B, X, RB, LT, Höger, Ned, LT

Aggresiv trafik - RB, B, RT, LB, Vänster RT, LT, RB, LB

Alla bilar har nitro - Vänster, Y, RT, LT, Upp, X, Y, Ned, B, LB, LT, LT

Alla bilar är tanks - LT, LB, LB, Upp, Ned, Ned, Upp, RT, RB, RB

Alla bilar är osynliga - Y, LT, Y, RB, X, LT, LT

Alltid midnatt - X, LT, RT, Höger, A, Upp, LT, Vänster, Vänster

"Andrenaline Mode" - A, A, X, RT, LT, A, Ned, Vänster, A

Tjejerna kommer till dig (Pimp Mode) - X, Höger, X, X, LB, A, Y, A, Y

Bilar flyger - X, Ned, LB, Upp, LT, B, Upp, A, Vänster

Bilar kan åka på vatten - Höger, RB, B, RT, LB, X, RT, RB


Kaos - LB, Höger, LT, Y, Höger, Höger, RT, LT,
Höger, LT, LT, LT

Förstör alla bilar - RB, LB, RT, LT, LB, RB, X, Y, B, Y, LB, LT

Snabbare bilar - Höger, RT, Upp, LB, LB, Vänster, RT, LT, RT, RT

Tiden går snabbare - B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y

Flygande båtar - RB, B, Upp, LT, Höger, RT, Höger, Upp, X, Y

Jetpack - Vänster, Höger, LT, LB, RT, RB, Upp, Ned, Vänster, Höger

"Hitman Rank" (All Weapons) - Ned, X, A, Vänster, RT, RB, Vänster, Ned, Ned, LT, LT, LT

Oändlig ammo - LT, RT, X, RT, Vänster, RB, RT, Vänster, X, Ned, LT, LT

"Killer Clown Mode" - Y, Y, LT, X, X, B, X, Ned, B

Lås wanted level - B, Höger, B, Höger, Vänster, X, Y, Upp

Max Fett - Y, Upp ,Upp, Vänster, Höger, X, B, Ned

Max Muskler - Y, Upp, Upp, Vänster, Höger, X, B, Vänster

Max Respekt - LT, RT, Y, Ned, RB, A, LT, Upp, LB, LB, LT, LT

Max Sex Appeal - B, Y, Y, Upp, B, RT, LB, Upp, Y, LT, LT, LT

Morgon - RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, X

Aldrig hungrig - X, LB, RT, Y, Upp, X, LB, Upp, A

Natt - RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, Y

Fallskärm - Vänster, Höger, LT, LB, RT, RB, RB, Upp, Ned, Höger, LT

Spawna Bloodring Banger - Ned, RT, B, LB, LB, A, RT, LT, Vänster, Vänster

Spawna Caddy - B, LT, Upp, RT, LB, A, RT, LT, B, A

Spawna Dozer RB - LT, LT, Höger, Höger, Upp, Upp, A, LT, Vänster

Spawna Hotring Racer #1 - RT, B, RB, Höger, LT, LB, A, A, X, RT

Spawna Hotring Racer #2 - RB, LT, B, Höger, LT, RT, Höger, Upp, B, RB

Spawna Hunter - B, A, LT, B, B, LT, B, RT, RB, LB, LT, LT

Spawna Hydra - Y, Y, X, B, A, LT, LT, Ned, Upp

Spawna Monster - Höger, Upp, RT, RT, RT, Ned, Y, Y, A, B, LT, LT

Spawna Quadbike - Vänster, Vänster, Ned, Ned, Upp, Upp, X, B, Y, RT, RB

Spawna Rancher - Upp, Höger, Höger, LT, Höger, Upp, X, LB

Spawna Rhino - B, B, LT, B, B, B, LT, LB, RT, Y, B, Y

Spawna Stretch RB - Upp, LB, Vänster, Vänster, RT, LT, B, Höger

Spawna Stunt Plane - B, Upp, LT, LB, Ned, RT, LT, LT, Vänster, Vänster, A, Y

Spawna Tanker - RT, Upp, Vänster, Höger, RB, Upp, Höger, X, Höger, LB, LT, LT

Spawna Vortex - Y, Y, X, B, A, LT, LB, Ned, Ned

Vapen Set 1 - RT, RB, LT, RB, Vänster, Ned, Höger, Upp, Vänster, Ned, Höger, Upp

Vapen Set 2 - RT, RB, LT, RB, Vänster, Ned, Höger, Upp, Vänster, Ned, Ned, Vänster

Vapen Set 3 - RT, RB, LT, RB, Vänster, Ned, Höger, Upp, Vänster , Ned, Ned, Ned

Mer från detta spel

Om detta fusk

Senast uppdaterat:
oktober 2014

Tack till:
DarknessSky.

Hjälp oss!

Ser du något stavfel eller vet du om något fusk som fattas i texten? Eller kanske känner du för att snygga till sidan lite? Hjälp oss genom att skicka in en ändring av fusket.

Behöver du hjälp?

Sitter du fast i spelet och vet inte hur du kommer vidare? Eller förstår du inte hur fusket fungerar? Ställ en fråga i vårt spelforum: