Cool Grej


2 svar till detta ämne
 • Stängt ämne Detta ämne är stängt

#1 Gäst_snuffzz_*

Gäst_snuffzz_*
 • Gäster

Postad 20 juli 2010 - 13:32:54


LLii::::iijjLLLL,,jjLL
jjttjjjjtt;;::GGLLEEGGff
GGii........::LLiiiittLLii
jjEEEE::............::..::GGtt
GGGGKK::............jjGGffff
ffiiGG................;;LL GGii ttLLii
jjjjtt,,;;............::ffjjffGGLL ffff ffffLLii
ttjj;;;;;;,,;;ffii........LLKKEEEELLiiff LLGGffiiLLLL
LL;;;;;;;;;;::GGGG........LLLLXCGGGGtt GGtt..;;GGff
jj;;;;;;;;;;,,jjtt........ttEEEEffff fftt....LLGGffffffffGG
LL;;;;;;;;;;;;::........ttffKKEELL iiLL..::iiGGDDtt::..ttffii
ff;;;;;;;;tttt,,;;ttffttGGDDGG,,tt LLiiiiGGGGtt......;;EEjj
ffttffjjLLWWDDLLWWEEGGLLLLLLjj..ii ttGGttGGGGii......iiLLGG
LLjj EEff::ii::;;iiiijjffffKKKKLLGGff....;;LLGGff
ff....ffGGKKDDGGGGffffffKKGGLLff::::ffjjff
ff::..::KKGGii::..::iiDD;;EEff,,tt::::::::ffGGjj
ttff....;;GG::....;;GGKKtt..;;;;..;;;;..::LLLLGG
LL::......::..::GGDDGG;;..........iittiiDDffffGG
ttff............;;;;::..............;;GG;;::iiGGtt
-o- LL::......::........................;;GGiijjGGjj
GG........jj....................::;;LLDDffjjjj
GG;;..;;iiff;;..ttff......;;ttttttttGGjj
GGLLtt;;GGjjjj..::ttff::::ii;;LLKKKKLL
GGff::GGiiLLii::LLWWii..::iiGGWWWW
LLDDDD;;,,LLLLiiDDKK;;..::LLGG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;KKff..iiGGKK..jjWWGG;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~;EEEKKGG..GG..ffttGGffE:~~~
~~~~~~ ~~,KKfffffff..GGEXCEDD,~~ ~~~~~~ XC
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
#2 Nissebils

Nissebils

  #9 Forumlegend

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 972 inlägg

Postad 21 juli 2010 - 15:20:05

vad fan håller du på med?

#3 Escain

Escain

  #11 Fuskgalen

 • FuskaVIP
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7 790 inlägg

Postad 22 juli 2010 - 18:59:56

Spam. Låses.

[font="'times new roman', times, serif;"][color=#000000;]Base not your joy upon the deeds of others,
for what is given can be taken away.
No Hope
No Fear[/color][/font]Logga in för att kunna skriva inlägg