Bomberman

Tips, koder och fusk

Till:
Nintendo 8-bit Nivå - Lösenord

1 - NMIHPPBPCAFHABDPCPCH
2 - HIJDIJFJDLHFLOPDJDJN
3 - BAJDINANMJGGCPOOLOLG
4 - DJOLBGLGKGJAHIEMNMNN
5 - NMKGDDONMHLCGKKGKGKJ
6 - ABGKKBPHILHFLOPCPCPC
7 - FEBABGLEFLHFLOPCPCPA
8 - HIFEMIIABJGGCPOBABAN
9 - NMEFPHCMNJGGCPOBABAF
10 - JDGKKBPHILHFLOPGKGKL
11 - HIPCOHCMNLHFLOPEFEFG
12 - ABJDIFJKGGJAHIEPCPCN
13 - JDBABANOLJGGCPODJDJF
14 - ABNMKNAIHFAJNMMKGKGF
15 - ABIHPGLEFCNNJDBEFEFN
16 - ABABEMKJDAFHABDCPPCN
17 - JDDJOIIOLCNNJDBABOLH
18 - JDNMKLGHILHFLOPGKEFH
19 - DJABEKMPCFAJNMMOLFEL
20 - FEGKKJFNMAFHABDABOLN
21 - NMKGDDOIHJGGCPONMIHN
22 - NMCPIIIOLFAJNMMGKEFF
23 - NMPCOIIOLCNNJDBBAHIJ
24 - NMGKKEEHILHFLOPPCGKL
25 - HIKGDODCPGJAHIEPCGKJ
26 - ABHIMGLBANCLFEINMIHH
27 - MNGKKDOOLGJAHIEKGCPC
28 - OLDJOIIKGLHFLOPEFLOL
29 - IHJDIKMEFNCLFEINMIHF
30 - IHDJOIIKGLHFLOPMNJDA
31 - DJJDIDOOLFAJNMMEFLOC
32 - IHIHPBPCPNCBOLIHIJDH
33 - OLFEMANMNFADDJMABFEF
34 - MNDJOODJDHLPPCKBAMNA
35 - DJABEMKMNNCMIHIMNDJC
36 - BADJOIIIHAFDDJDIHOLA
37 - DJFEMPBPCGJKEFEEFBAC
38 - DJKGDIIIHJGBOLOABFEH
39 - DJCPIODFECNOBABABFEN
40 - IHEFPPBGKFAIMNMOLKGJ
41 - IHLOEHCMNNCMIHIIHOLJ
42 - DJEFPHCMNJGBOLOABFEH
43 - MNGKKIIOLGJKEFEKGPCJ
44 - BAPCOMKDJJGBOLODJIHJ
45 - OLNMKDOIHFAIMNMGKLOF
46 - OLIHPMKNMFAIMNMABFEH
47 - OLABEMKNMCNOBABPCEFL
48 - OLOLBFJGKGJKEFEFEPCL
49 - OLFEMFJGKLHPPCPLOMNL
50 - NMABEKMKGNCLFEIIHFEL
Slutet - BACDIHCLOAFHABDNMOLG

Nivå - Lösenord

1 - NMIHPPBPCAFHABDPCPCH
2 - HIJDIJFJDLHFLOPDJDJN
3 - BAJDINANMJGGCPOOLOLG
4 - DJOLBGLGKGJAHIEMNMNN
5 - NMKGDDONMHLCGKKGKGKJ
6 - ABGKKBPHILHFLOPCPCPC
7 - FEBABGLEFLHFLOPCPCPA
8 - HIFEMIIABJGGCPOBABAN
9 - NMEFPHCMNJGGCPOBABAF
10 - JDGKKBPHILHFLOPGKGKL
11 - HIPCOHCMNLHFLOPEFEFG
12 - ABJDIFJKGGJAHIEPCPCN
13 - JDBABANOLJGGCPODJDJF
14 - ABNMKNAIHFAJNMMKGKGF
15 - ABIHPGLEFCNNJDBEFEFN
16 - ABABEMKJDAFHABDCPPCN
17 - JDDJOIIOLCNNJDBABOLH
18 - JDNMKLGHILHFLOPGKEFH
19 - DJABEKMPCFAJNMMOLFEL
20 - FEGKKJFNMAFHABDABOLN
21 - NMKGDDOIHJGGCPONMIHN
22 - NMCPIIIOLFAJNMMGKEFF
23 - NMPCOIIOLCNNJDBBAHIJ
24 - NMGKKEEHILHFLOPPCGKL
25 - HIKGDODCPGJAHIEPCGKJ
26 - ABHIMGLBANCLFEINMIHH
27 - MNGKKDOOLGJAHIEKGCPC
28 - OLDJOIIKGLHFLOPEFLOL
29 - IHJDIKMEFNCLFEINMIHF
30 - IHDJOIIKGLHFLOPMNJDA
31 - DJJDIDOOLFAJNMMEFLOC
32 - IHIHPBPCPNCBOLIHIJDH
33 - OLFEMANMNFADDJMABFEF
34 - MNDJOODJDHLPPCKBAMNA
35 - DJABEMKMNNCMIHIMNDJC
36 - BADJOIIIHAFDDJDIHOLA
37 - DJFEMPBPCGJKEFEEFBAC
38 - DJKGDIIIHJGBOLOABFEH
39 - DJCPIODFECNOBABABFEN
40 - IHEFPPBGKFAIMNMOLKGJ
41 - IHLOEHCMNNCMIHIIHOLJ
42 - DJEFPHCMNJGBOLOABFEH
43 - MNGKKIIOLGJKEFEKGPCJ
44 - BAPCOMKDJJGBOLODJIHJ
45 - OLNMKDOIHFAIMNMGKLOF
46 - OLIHPMKNMFAIMNMABFEH
47 - OLABEMKNMCNOBABPCEFL
48 - OLOLBFJGKGJKEFEFEPCL
49 - OLFEMFJGKLHPPCPLOMNL
50 - NMABEKMKGNCLFEIIHFEL
Slutet - BACDIHCLOAFHABDNMOLG

Mer från detta spel

Om detta fusk

Senast uppdaterat:
mars 2005

Tack till:
admin.

Hjälp oss!

Ser du något stavfel eller vet du om något fusk som fattas i texten? Eller kanske känner du för att snygga till sidan lite? Hjälp oss genom att skicka in en ändring av fusket.

Behöver du hjälp?

Sitter du fast i spelet och vet inte hur du kommer vidare? Eller förstår du inte hur fusket fungerar? Ställ en fråga i vårt spelforum: