Bomberman

Tips, koder och fusk

Till:
Nintendo 8-bit Nivå - Lösenord

1 - NMIHPPBPCAFHABDPCPCH
2 - HIJDIJFJDLHFLOPDJDJN
3 - BAJDINANMJGGCPOOLOLG
4 - DJOLBGLGKGJAHIEMNMNN
5 - NMKGDDONMHLCGKKGKGKJ
6 - ABGKKBPHILHFLOPCPCPC
7 - FEBABGLEFLHFLOPCPCPA
8 - HIFEMIIABJGGCPOBABAN
9 - NMEFPHCMNJGGCPOBABAF
10 - JDGKKBPHILHFLOPGKGKL
11 - HIPCOHCMNLHFLOPEFEFG
12 - ABJDIFJKGGJAHIEPCPCN
13 - JDBABANOLJGGCPODJDJF
14 - ABNMKNAIHFAJNMMKGKGF
15 - ABIHPGLEFCNNJDBEFEFN
16 - ABABEMKJDAFHABDCPPCN
17 - JDDJOIIOLCNNJDBABOLH
18 - JDNMKLGHILHFLOPGKEFH
19 - DJABEKMPCFAJNMMOLFEL
20 - FEGKKJFNMAFHABDABOLN
21 - NMKGDDOIHJGGCPONMIHN
22 - NMCPIIIOLFAJNMMGKEFF
23 - NMPCOIIOLCNNJDBBAHIJ
24 - NMGKKEEHILHFLOPPCGKL
25 - HIKGDODCPGJAHIEPCGKJ
26 - ABHIMGLBANCLFEINMIHH
27 - MNGKKDOOLGJAHIEKGCPC
28 - OLDJOIIKGLHFLOPEFLOL
29 - IHJDIKMEFNCLFEINMIHF
30 - IHDJOIIKGLHFLOPMNJDA
31 - DJJDIDOOLFAJNMMEFLOC
32 - IHIHPBPCPNCBOLIHIJDH
33 - OLFEMANMNFADDJMABFEF
34 - MNDJOODJDHLPPCKBAMNA
35 - DJABEMKMNNCMIHIMNDJC
36 - BADJOIIIHAFDDJDIHOLA
37 - DJFEMPBPCGJKEFEEFBAC
38 - DJKGDIIIHJGBOLOABFEH
39 - DJCPIODFECNOBABABFEN
40 - IHEFPPBGKFAIMNMOLKGJ
41 - IHLOEHCMNNCMIHIIHOLJ
42 - DJEFPHCMNJGBOLOABFEH
43 - MNGKKIIOLGJKEFEKGPCJ
44 - BAPCOMKDJJGBOLODJIHJ
45 - OLNMKDOIHFAIMNMGKLOF
46 - OLIHPMKNMFAIMNMABFEH
47 - OLABEMKNMCNOBABPCEFL
48 - OLOLBFJGKGJKEFEFEPCL
49 - OLFEMFJGKLHPPCPLOMNL
50 - NMABEKMKGNCLFEIIHFEL
Slutet - BACDIHCLOAFHABDNMOLG

Nivå - Lösenord

1 - NMIHPPBPCAFHABDPCPCH
2 - HIJDIJFJDLHFLOPDJDJN
3 - BAJDINANMJGGCPOOLOLG
4 - DJOLBGLGKGJAHIEMNMNN
5 - NMKGDDONMHLCGKKGKGKJ
6 - ABGKKBPHILHFLOPCPCPC
7 - FEBABGLEFLHFLOPCPCPA
8 - HIFEMIIABJGGCPOBABAN
9 - NMEFPHCMNJGGCPOBABAF
10 - JDGKKBPHILHFLOPGKGKL
11 - HIPCOHCMNLHFLOPEFEFG
12 - ABJDIFJKGGJAHIEPCPCN
13 - JDBABANOLJGGCPODJDJF
14 - ABNMKNAIHFAJNMMKGKGF
15 - ABIHPGLEFCNNJDBEFEFN
16 - ABABEMKJDAFHABDCPPCN
17 - JDDJOIIOLCNNJDBABOLH
18 - JDNMKLGHILHFLOPGKEFH
19 - DJABEKMPCFAJNMMOLFEL
20 - FEGKKJFNMAFHABDABOLN
21 - NMKGDDOIHJGGCPONMIHN
22 - NMCPIIIOLFAJNMMGKEFF
23 - NMPCOIIOLCNNJDBBAHIJ
24 - NMGKKEEHILHFLOPPCGKL
25 - HIKGDODCPGJAHIEPCGKJ
26 - ABHIMGLBANCLFEINMIHH
27 - MNGKKDOOLGJAHIEKGCPC
28 - OLDJOIIKGLHFLOPEFLOL
29 - IHJDIKMEFNCLFEINMIHF
30 - IHDJOIIKGLHFLOPMNJDA
31 - DJJDIDOOLFAJNMMEFLOC
32 - IHIHPBPCPNCBOLIHIJDH
33 - OLFEMANMNFADDJMABFEF
34 - MNDJOODJDHLPPCKBAMNA
35 - DJABEMKMNNCMIHIMNDJC
36 - BADJOIIIHAFDDJDIHOLA
37 - DJFEMPBPCGJKEFEEFBAC
38 - DJKGDIIIHJGBOLOABFEH
39 - DJCPIODFECNOBABABFEN
40 - IHEFPPBGKFAIMNMOLKGJ
41 - IHLOEHCMNNCMIHIIHOLJ
42 - DJEFPHCMNJGBOLOABFEH
43 - MNGKKIIOLGJKEFEKGPCJ
44 - BAPCOMKDJJGBOLODJIHJ
45 - OLNMKDOIHFAIMNMGKLOF
46 - OLIHPMKNMFAIMNMABFEH
47 - OLABEMKNMCNOBABPCEFL
48 - OLOLBFJGKGJKEFEFEPCL
49 - OLFEMFJGKLHPPCPLOMNL
50 - NMABEKMKGNCLFEIIHFEL
Slutet - BACDIHCLOAFHABDNMOLG

Mer från detta spel

Om detta fusk

Senast uppdaterat:
mars 2005

Tack till:
admin.

Hjälp oss!

Ser du något stavfel eller vet du om något fusk som fattas i texten? Eller kanske känner du för att snygga till sidan lite? Hjälp oss genom att skicka in en ändring av fusket.

Behöver du hjälp?

Sitter du fast i spelet och vet inte hur du kommer vidare? Eller förstår du inte hur fusket fungerar? Ställ en fråga i vårt spelforum:

Reklam i rampljuset

Behöver du låna pengar?

Då har vi på Fuska nu en sida där du snabbt och enkelt kan jämföra lån efter effektiv ränta och välja det billigaste och bästa lånet för dig.

Gå till vår sida: Låna pengar och börja jämföra lån.